دلم سوخت…

دلم سوخت واسه احساسی که پای تو هدر کردم دلم سوخت که تو بودی و اما با تنهایی سر کردم دلم سوخت واسه قلبی که عاشقونه دست تو دادم واسه عمری که سوزوندیم ولی باز نرفتی از یادم دلم سوخت…، دلم سوخت… ای دل دیگه تنها باش و بسوز دیگه چشمو به در ندوز آخه اون…