دردم این بود که از یار خودی گل خوردم

می‌دونید بیشتر ِ غصه‌ام چیه؟ این که یکی خوش قلب، مهربون، خیرخواه و با دل دریایی باشه اما دربارش نه فقط اطرافایان، بلکه دوستان داوری نادرست یا پیش‌داوری داشته باشن، نیت‌خوانی کنند و بدتر نیت‌خوانی نادرست کنند. یه رفیقی دارم که خیلی مهربون و خوبه، گله واقعا اما رفیقاش، یا اونایی که فکر میکرده رفیقشن باهاش…

در آستانه

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و                                                                           اگر بی گاه به در کوفتن‌ات پاسخی نمی آید. کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی. آیینه ای نیک پرداخته توانی بود آن جا تا آراستگی را              پیش…

مرخصی

1. اِو! 2. ورک! 3. باز اسکان! 4. جامعه مریض! 5. پک زدن دیشب به سیگار! 6. روابط اجتماعی! 7. قی کردن صبح گاهی! 8. روده‌ی تحریک پذیر! . . . درک تو از همه‌ی این‌ها نیاز به شناختی داره که بدون اون به فکر نادرست می‌افتی. زندگی بیرونی یا روزمرگی نوشتن از لحظه و…