بی‌خیال بلاگ‌ دات‌کام

ببخشید بچه ها که هی بلاگ عوض می کنم برید به همون بلاگ اولم هویت درون را در بلاگر دنبال کنید homosexualman.blogspot.com دیگه تکرار نمیشه!!! قول می دم

I’m never gonna shut you out

ترانهhalo از beyonce http://www.4shared.com/flash/player.swf?ver=9051 احساس تنهایی می کنم با این ترانه اما بعد به یاد میارم دوستان خوبی که کنارم هستن چون کنارشون هستم. پس خودم رو به یاد میارم که چقدر خوبم و دوباره احساس تنهایی می کنم و پیدا کم می کنم دوستی که خوب باشه و کنار من باشه برای خوبی خودش. من…

برای آقای لومت

سیدنی سیدنی سیدنی، من چقدر تو رو دوست داشتم. مثل مارتین، مثل ودی. من رو عاشق نیویورک می کردید. عاشق ساختن یک فیلم برای یک شهر. سیدنی رفتی و من جای خالی تو رو کنار ودی و مارتی و باقی بچه ها حس می کنم. نمی دونم چرا دیوید و دوستاش نمی تونن منو راضی…