آسمان، این منم، مردی در مقابل طوفانت، زیر بارانت، کنار همسرم، تکیه به برادرانم، چشمم به تو نیست، پس برای همین من ایستاده ام.

آپ می کنم تا بدانید که آپ کردم. همیشه برای من همه چیز سرجایش است و خوش می گذرد. چرا که با شرایط خودم را تطبیق می دهم. و این یعنی هیچ مشکلی برای من نمی تواند به وجود بیاید و من با همه مشکلات بد دعوا دارم.آرش برادر خوبی برای من و مهرشاد است….

ایرج میرزا: مذمت شراب

ابلیس شبی رفت به بالین جوانیآراسته با شکل مهیبی سر و بَر راگفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهارباید بگزینی تو یکی زین سه خطر رایا آن پدر پیر خودت را بکُشی زاریا بشکنی از خواهر خود سینه و سر رایا خود ز می ناب کشی یک دو سه ساغرتا آن که بپوشم ز…

پست های پر طرفدار

به تازگی بلاگر ابزاری برای نمایش پربیننده ترین پست ها در کل، ماه ویا هفته طراحی کرده است. همراه ابزار آمار وبلاگ که یکی، دو ماه گذشته را نشان میدهد (یکی، دو ماه است راه افتاده) آن ها را در بلاگم ذخیره کردم. فکر می کردم پربازدید ترین پست، پست هایی باشند که در بلاگر…